Category Archives: Thông tin dự án

Đầu tư dự án STC Long Thành hay Vinhomes Grand Park 2021 ?

đầu tư dự án STC Long Thành hay Vinhomes Grand Park

Đầu tư  dự án STC Long Thành hay dự án Vinhomes Grand Park 2021 ? Thành phố Hồ Chí Minh đang có những dấu hiệu tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh, dự kiến sẽ mở cửa dần từ tháng 10-2021. Đây là tin rất tốt cho nền kinh tế trong đó có lĩnh […]